Publisert 10.09.2015 , sist oppdatert 02.12.2022

Sysenvatnet

Dammen ligger øverst i Sysendalen i Eidfjord kommune og er godt synlig fra riksvei 7. Dammen demmer opp Sysenvatnet som er hovedmagasinet til Sy-Sima kraftstasjon, en av to stasjoner i Sima kraftverk som er lokalisert i felles fjellhall i Simadalen.

Foto: Knut Ove Hillestad, NVE, 21.07.1987

Det er et stort antall tunneler og dammer i Simaanlegget, og Sysendammen er den største dammen. Dammen er også en av de største steinfyllingsdammer i landet. Innerst har dammen en kjerne av morene som fungerer som tetning. Den er 81 meter høy, har en damkrone på 1 167 meter og bredden i bunnen er 248 meter. Dammen tok seks år å bygge, består av 3,6 mill m3 stein og morenemasse, og sto ferdig i 1980. Det er kjørbar vei inn til dammen, og informasjon er tilgjengelig på stedet for de mange turistene som vil beskue den. Vanntilførselen til Vøringsfossen, som er en av landets mest besøkte naturattraksjoner, reguleres av Sysendammen. Fossen ligger rett vest for dammen. Det stilles krav til kraftselskapet om minstevannføring til fossen i sommersesongen. Det vannet som slippes i sommersesongen er siden 2011 blitt utnyttet til økt kraftproduksjon i Leiro kraftverk, et anlegg bygd i tilknytning til eksisterende installasjoner i fjellet rett nedenfor Sysendammen. Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde ligger rett nord og øst for Sysenvatnet.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Fylling

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1979

Oppd.m.volum: 427 mill.m3

HRV/LRV: 940/874

Damtopphøyde: 945

Elv: Leiro

Vassdrag: Eidfjordvassdraget

Eier: Statkraft Energi AS

Vurdering og kilder

Dammen representerer storanlegg i høyfjellet og avansert kraftutbygging fra 1970-tallet. Den er en typisk steinfyllingsdam, og imponerer med sin størrelse og lokalisering. Dammen ligger tett inntil et av landets mest besøkte turistmål, og supplerer severdighetene med teknologi- og vannkrafthistorisk innhold.

Kilder:

  • Hillestad, Knut (1988): Sysendammen og landskapet. Kraft & miljø-serien nr. 15, NVE