Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Øvre Eggevatn

Dammen er en av to dammer som inngår i Breivikbotn kraftverk på Sørøya vest for Hammerfest. Anlegget ligger rett øst for tettstedet Breivikbotn, som er kommunesenteret i Hasvik kommune.

Dammen Øvre Eggevatn — Foto: Hammerfest Energi

Kraftverket ble anlagt etter 2. verdenskrig for å skaffe elektrisitet til ulike fiskevær i Finnmark. Kraftverket drives i dag av Hammerfest Energi. Dammen ved Øvre Eggevatn sto ferdig i 1950. Det er en flerbuedam i armert betong med to hele og to halve buer og vertikal frontside. Formen er sjelden i Norge. Flerbuedam med vertikal frontside finnes kun her og ved dam Stolsvatn i Buskerud (se 62 Stolsvatn). Dammen er ti meter høy og har en samlet kronelengde på 114 meter og har et tappeorgan i bunn av dammen.

Dammen
Øvre Eggevatn Foto: Vebjørn Pedersen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1950

Oppd.m.volum: 7,10 mill.m3

HRV/LRV: 92,43/83,05

Damtopphøyde: 93,63

Elv: Eggevatnvassdraget

Vassdrag: Eggevatnvassdraget

Eier: Hammerfest Energi AS

Vurdering og kilder

Flerbuedammen er liten for sitt slag, men i sin form sjelden. Den er en av to vertikalstilte flerbuedammer i Norge, og den eneste som fortsatt er i full drift. Dammen representerer norske lokale myndigheters satsing på 1950-tallet for å skaffe elektrisitet til uveisomme strøk.

Kilder: