Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Malmvaskeridammen

Dammen ligger ved den sydlige enden av innsjøen Graurvatnet rett nord for Valnesfjord. Den ble anlagt i 1890 i forbindelse med Neverhaugen Jernmalmgruve, en virksomhet i drift fra 1874 til 1901.

Gruvedriften skal ha vært knyttet til et kanonstøperi. Malmen måtte vaskes og vannbehovet ble sikret gjennom oppdemning ved Graurvatnet. Dammen er en murdam med stor hoggen stein, ca 20 meter lang og fire meter bred. Selve murkonstruksjonen er i god stand og dammen er lokalt høyt verdsatt som kulturminne. Dammen er åpen der det tidligere var lukeanordninger, og over dammen går en lokal bilvei.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Gruvedrift

Byggeår: 1890-tallet

Meter over havet: 104

Elv: Valnesfjordvassdraget

Vassdrag: Valnesfjordvassdraget

Eier: Ukjent

Vurdering og kilder

Malmvaskeridammen illustrerer gruvedriftens behov for vann og vannregulering på sent 1800-tall. Den står som representant også for mindre gruvevirksomhet i Fauske, som ellers domineres av Sulitjelmas mer omfattende gruvehistorie. Dammen er et karakteristisk innslag i landskapet og et minne om virksomhet som ble nedlagt for over 100 år siden. I lokalsamfunnet blir den høyt verdsatt som et kulturhistorisk spor etter en nedlagt næring. Dammen er lett tilgjengelig og godt synlig i terrenget.

Kilder:

  • Fauske kommune - stiprosjektet
  • UL Framsyn Historielag, Fauske