Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Isdammen

Isdammen ligger ca tre kilometer vest for Bugøynes. Det er en liten damkonstruksjon av stein som er anlagt for å samle opp vann, slik at is kunne sages ut.

Isdammen — Foto: Øystein Nilsen, 2011

Saging og uttak av is på Isdammen ved Gressholmen ble startet i begynnelsen av 1930-årene for å forsyne fiskemottaket i Bugøynes med is. Arbeidet ble utført i regi av Gunnaribruket fra Bugøynes. Et ishus nede ved sjøen (borte i dag) ble bygd samtidig. Ishuset kunne romme ca 2000 isblokker og en blokk veide ca 250 kg. Veggene var tykke og fylt med sagflis. Ved ishuset var det også en kai hvorfra båter kunne frakte isen videre. Isen ble sagd opp i store blokker med en spesiell is-sag. Tykkelsen på isen var ca 80 cm. Blokkene ble trukket opp med hest og lagt i ei renne som førte til ishuset nede i fjæra. Fra ishuset ble isblokkene fraktet med båt til Bugøynes, og også til fiskebruket i Revøysund. Uttak av is foregikk vanligvis i februar. Et arbeidslag på fem mann hadde akkordarbeid på saging av is. Det ble tatt ut ca 2000 isblokker i året, og da var fiskebruket selvforsynt med is hele året. Etter 1963 gikk fiskebruket i Bugøynes over til å ta ”kunstis” fra isanlegget i Vardø. Siden den tid har anlegget ikke vært i bruk. Det er kun dammen, rester etter renna og kaia, og en stallgamme for hestene, som vitner om denne aktiviteten.

Isdammen (Øystein Nilsen, 2011)-2.jpg
Isdammen Foto: Øystein Nilsen, 2011

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Isproduksjon

Byggeår: 1800-tallet

Meter over havet: 10

Elv: Kystfelt

Vassdrag: Reppenelva og Nyelvvassdraget

Eier: Finnmarkseiendommen

Vurdering og kilder

Den lille dammen og restene etter isskjæringen til fiskebruket dokumenterer en aktivitet fra før rasjonaliseringens og effektiviseringens tid. Dammer konstruert til formål isproduksjon i fiskerinæringen er en sjeldenhet blant norske dammer.