Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Isdammen, Svalbard

Demningen ved Isdammen ble anlagt i 1960 for å forsyne Longyearbyen med drikkevann, men allerede før 1960 var dette byens drikkevanns- og iskilde. Om høsten skar man is og vinterstid ble isblokker hentet med hest og slede.

Isdammen, august 2007. — Foto: Helena Nynäs, NVE

Dammen ligger rett øst for Longyearbyen ved det store elvedeltaet i Adventdalen, og driftes av Longyearbyen lokalstyre. Den fungerer som byens drikkevannskilde høst, vinter og vår. De to-tre måneder sommeren varer tas drikkevannet fra en elv med smeltevann i Gruvedalen. Isdammen er en fyllingsdam av jord og stein med overløp i betong. Det er anlagt bilvei på damkonstruksjonen. Dammen er på sitt høyeste fire meter og er to og en halv kilometer lang. Ved utløpet i nord er det anlagt pumpehus og rørkasser mot Longyearbyen. På grunn av frostforholdene legges rørledninger oppå bakken istedenfor å graves ned. Spesielle løsninger i forhold til frost er et karakteristisk trekk ved alle bygg og anlegg på Svalbard. I Arealplan for Longyearbyen er Isdammen regulert til drikkevannskilde, og området rundt er avsatt til natur- og friluftsområde.

Dammen og landskapet
Isdammen, august 2004. Foto: Longyearbyen lokalstyre Bydrift

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Fylling

Formål: Drikkevannsforsyning

Byggeår: 1960

Oppd.m.volum: 2,7 mill.m3

HRV/LRV: 3,55/2,75

Damtopphøyde: 4

Elv: Adventelva

Vassdrag: Adventelva

Eier: Store Norske Longyearbyen

Vurdering og kilder

Isdammen gir et bilde av løsninger for infrastruktur som er nødvendig i et arktisk klima. Den forteller historie om vannforsyning og drift av en by, og er et karakteristisk anlegg på disse breddegrader. Både teknisk, sosial- og samfunnshistorisk er Isdammen interessant som et sjeldent, muligens enestående, damanlegg i Norge. Isdammen er av Sysselmannen valgt ut som et interessant teknisk-industrielt kulturminne relatert til infrastruktur på Svalbard.

Kilder:

  • Dahle, Kolbein (red.) (2000): Kulturminneplan for Svalbard 2000-2010, Sysselmannens rapportserie 2/2000, Svalbard
  • Knudsen, Ester & Tokle Yri, Hilde (2010): Teknisk-industrielle kulturminner i Longyearbyen og omegn. Verneverdi og forvaltning, Sysselmannens rapportserie 1/2010, Svalbard
  • http://www.lokalstyre.no