Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Dyrstad

På østsiden av øya Rolla står flere spor etter eldre tiders vassdragsbruk langs Dyrstadelva. Denne dammen er knyttet til en bekkekvern med en renne. Dammen består av tømmerstokker langs og på tvers over bekken.

En enkel lukeanordning i tre var nok til å lede vannet i trerennen mot kvernen. Det har vært kverndrift langs elva allerede på 1700-tallet. Det skal ha stått en rekke bekkekverner i området, men dette anlegget er godt bevart, siden det ble satt i stand rundt 1990. Dammen er ikke original, men en rekonstruksjon. Den er en meter høy og fire meter lang.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Tre

Formål: Mølledrift

Byggeår: 1789/1990

Meter over havet: 23

Elv: Dyrstadelva

Vassdrag: Kystfelt

Eier: Ukjent

Vurdering og kilder

Dyrstad dam med kulturmiljø gir et godt innblikk i hvordan de fleste gårder utnyttet vassdraget/bekken til livsnødvendige oppgaver i et lite samfunn på en øy i Nord-Norge. Å anlegge, samt drive bekkekvern var, over mange hundre år, et meget sentralt aspekt ved selvbergingen. Troms fylkeskommune mener dammen, bekkekvernen og landskapet ved gården Dyrstad har stor historisk verdi.

Kilder:

  • Ibestad kommune og historielag, ved Roald Pedersen
  • Troms Fylkeskommune, ved Olav Austlid