Publisert 21.03.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Overlevering av forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft leveres til OED 1. april 2019. 

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.

NVEs forslag til en nasjonal ramme skal leveres til OED 1. april 2019. Forslaget vil deretter bli sendt på høring.

Arrangementet strømmes direkte her fra kl. 10.

Foreløpig program:

10:00 Velkommen, fungerende kommunikasjonsdirektør Arne Søiland

10:05 Innlegg ved vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

10:20 Kjetil Lund overleverer forslaget til vindkraftramme til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

10:20 Innlegg av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen

10:35 Pause 

11:00 – 12:00 Faglig seminar om innholdet i forslaget til rammen, ved prosjektleder Erlend Bjerkestrand

 

Les mer om nasjonal ramme for vindkraft på land her

 

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
KS Agenda, Haakon VIIs gate 9
Dato:
1. APRIL 2019
Frist:
01.01.0001