Publisert 15.06.2020 , sist oppdatert 18.06.2021

Prioriterte områder for støtte til eksterne FoU-prosjekter på energiområdet 2020

NVE har mottatt 53 henvendelser fra ulike forskningsmiljøer om støtte til søknader til Forskningsrådets utlysning innenfor ENERGIX. NVE velger å gå i videre dialog om 13 av disse prosjektene.


Takk for henvendelsene. Både de vi har valgt å gå i videre dialog med og de som dessverre ikke nådde helt opp denne gangen, vil bli kontaktet.

Dette er prosjektene NVE ønsker å gå i videre dialog med:

 

Prosjektnavn Organisasjon Kontaktperson NVE E-postadr.
Optimal spolejording i regionalnett  SINTEF Energi Hege Holte Nielsen  hhn@nve.no
BEHAVIOUR: The role of energy bahaviour in the low-carbon transition Institutt for energiteknikk Berit Berger Rasmussen  bra@nve.no
Maskinlæring (ML) algoritmer til beregning av vannverdier Optimeering AS Hege Holte Nielsen  hhn@nve.no
Risikobasert identifisering av fornyelsesbehov for kraftledninger REN AS Jenny Evjen  jeev@nve.no
Systemoptimalisering i grensesnittet mellom kraftprodusent og nett for mer effektive systemtjenester Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Hege Holte Nielsen  hhn@nve.no
SUNPOINT IFE Berit Berger Rasmussen  bra@nve.no
CyberControl SFF (Senter for Fremragende Forskning) UiO Jenny Evjen  jeev@nve.no
EnStore - Energilager i fremtidens energisystem SINTEF Energi Berit Berger Rasmussen  bra@nve.no
Sårbarhetsanalyse av fremtidens kraftsystem Sintef Energi AS Jenny Evjen  jeev@nve.no
OptiReg – Optimal spenningsregulering i distribusjonsnett  SINTEF Energi AS Hege Holte Nielsen  hhn@nve.no
Nettanalyse for dimensjonering av utfordrende lavspentnett (LS-DIM) SINTEF Energi Hege Holte Nielsen  hhn@nve.no
Framtidig etterspørsel etter fleksibilitet fra nettselskapene THEMA Consulting Group Berit Berger Rasmussen  bra@nve.no
GridState – State Monitoring in Distribution Grids through an Intelligent Measurement Strategy  SINTEF Energi AS Hege Holte Nielsen  hhn@nve.no