Publisert 20.12.2022 , sist oppdatert 22.12.2022

Kvikkleirerapporter for Kragerø kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2730 Sannidal 1 og 2731 Sannidal 2

Vurderingsrapport 11.06.21 (4,4 MB) | Vedlegg 4 til vurderingsrapport (3,1 MB) | Vedlegg 10 til vurderingsrapport (9,9 MB) | Vedlegg 11 til vurderingsrapport (21,7 MB) | Vedlegg 12 til vurderingsrapport (0,9 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 30.06.21 (2,3  MB)

 

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.