Publisert 07.03.2023

Kvikkleirerapporter for Sømna kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Det er ikke utført kartlegging i regi av NVE i Sømna kommune.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnes detaljutredninger av kvikkleiresoner som ikke er gjort tilgjengelig på nettsidene, blant annet rapporter som ikke er meldt inn til NVE.

2836 Slyngjemyra

Grunnundersøkelse 18.01.2023 | Vurdering og vedlegg 01.03.2023 | Uavhengig kvalitetssikring 06.03.2023

;

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.