Publisert 09.06.2023 , sist oppdatert 22.08.2023

Gjerdrum

30. desember 2020 gikk det et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum. 1500 mennesker ble evakuert fra sine boliger. 11 menneskeliv gikk tapt. NVE har siden januar 2021 jobbet med å gjenoppbygge og sikre skredområdet . Området er nå ferdig sikret.