Steinslands-/Modalsvassdraget - vilkårsrevisjon

Registreringsnummer
8441
Saksnummer
201914739
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revisjonsdokument
Tiltakshaver
EVINY FORNYBAR AS
Fylke
Vestland
Kommune
Modalen
Vassdragsområde
064.Z

Høyring av revisjonsdokument for Steinslands-/Modalsvassdraget