Tveitafoss kraftverk - innkalling til konsesjonsbehandling

Registreringsnummer
8432
Saksnummer
201902733
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Innkalling til konsesjonsbehandling § 66
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
04.07.2023
Tiltakshaver
HARDANGER ENERGI AS
Fylke
Vestland
Kommune
Eidfjord
Vassdragsområde
050.B2

NVE gav 03.07.2023 konsesjon til fortsatt drift og utvidelse av Tveitafoss kraftverk. Konsesjonen setter vilkår for å bedre forholdene for anadrom fisk i Bjoreio, samt å sikre landskapsopplevelsen ved minstevannføring i selve Tveitafossen.