Ny 100 (132) kV kraftforbindelse fra Straum transformatorstasjon til plattformene Draugen og Njord

Tiltakshaver
OKEA ASA
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202014582;202220215
Status
Vedtak stadfestet av OED
Dato
31.01.2024
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord

Energidepartementet har 22.12.23 gitt konsesjon til nettanlegg nødvendige for å forsyne petroleumsplattformene Draugen og Njord med kraft fra land. Miljø- transport- og anleggsplan (MTA, også kalt en detaljplan) er nå til behandling hos NVE Miljøtilsynet. MTA-planen er på høring med høringsfrist 19.04.2024. 
 

Det er gitt tilllatelse til en ny transformatorstasjon i Straum, en 1,5 km 132 kV jordkabel mellom transformatorstasjonen og Olvika i Åfjord kommune, og totalt ca. 142 km 132 kV sjøkabel som går gjennom sjøområder i Åfjord og Frøya kommuner i Trøndelag og ut til plattformen Draugen.