Ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201913874
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.02.2023
Fylke
Viken
Kommune
Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad

NVE har gitt Elvia anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ny ca. 13,1 km lang 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvoll kommuner i Viken fylke. NVE har også gitt tillatelse til å utvide Dal, Gjestad og Garder transformatorstasjoner.

På strekningen mellom Gjestad og Hovinmoen skal ny kraftledning bygges etter alternativ 3.0. På strekningen mellom Hovinmoen og Dal skal den bygges etter alternativ D-E-A. Dagens 66 kV ledning på samme strekning skal rives når ny kraftledning er satt i drift. 

NVE mener det er nødvendig å oppgradere strømnettet og bygge den nye kraftledningen for å ivareta forsyningssikkerheten i området. For mer informasjon, se dokumentet "Bakgrunn for vedtak".