Ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201913874
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.02.2023
Fylke
Akershus
Kommune
Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll

NVE har gitt Elvia anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ny ca. 13,1 km lang 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvoll kommuner i Viken fylke. NVE har også gitt tillatelse til å utvide Dal, Gjestad og Garder transformatorstasjoner.

På strekningen mellom Gjestad og Hovinmoen skal ny kraftledning bygges etter alternativ 3.0. På strekningen mellom Hovinmoen og Dal skal den bygges etter alternativ D-E-A. Dagens 66 kV ledning på samme strekning skal rives når ny kraftledning er satt i drift. 

NVE mener det er nødvendig å oppgradere strømnettet og bygge den nye kraftledningen for å ivareta forsyningssikkerheten i området. For mer informasjon, se dokumentet "Bakgrunn for vedtak".