Ravnåga kraftverk

Registreringsnummer
5643
Saksnummer
200701720,200604458
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.12.2008
Tiltakshaver
MIP MILJØKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Rana
Vassdragsområde
156.CB3A
Søkt produksjon
5,75 GWh

Konsesjonen for Ravnåga kraftverk ble 05.04.2018 overført til MIP Miljøkraft AS i forbindelse med fusjon av selskapene.