Helmikstøl transformatorstasjon

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201305135;202222118
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.10.2023
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Strand

NVE har gitt Lnett AS ny konsesjon etter endringssøknad for planlagte Helmikstøl transformatorstasjon i Sandnes kommune, Rogaland. Bakgrunn for søknaden var endrede krav til stasjonen, og Lnett søker derfor å tilpasse stasjonen bedre til terrenget og til oppdaterte standarder. NVE har funnet at endringene medfører små positive virkninger for tiltaket totalt, sett opp mot opprinnelig konsesjonsgitt løsning. I vilkårene for konsesjonen er det satt krav om at Lnett utarbeider en miljø-, transport-, og anleggsplan som skal godkjennes av NVE.