420 kV Balsfjord - Skaidi (Hammerfest)

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
Statnett SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200702890
Status
Konsesjon gitt
Dato
28.09.2017
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Alta, Hammerfest, Balsfjord, Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono, Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono, Nordreisa, Kvænangen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag, 28.9.2017 gitt Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å utvide transformatorstasjonstomtene på Skillemoen og Skaidi, i tillegg til å legge om eksisterende 132 kV ledning Alta - Kvænangen 1 ved Skillemoen trafo (ca 1150 meter). NVE har også gitt tillatelse til å endre fasade/plassering av 132 kV GIS-bygg og kontrollhus i Skaidi transformatorstasjon.

NVE fattet vedtak vedrørende kraftledningen Balsfjord - Hammerfest den 02.05.2012. Dette vedtaket ble påklaget til OED, som medelte Statnett endelig vedtak for Balsfjord - Skaidi (Hammerfest) den 30.04.2015. NVE konstaterer at endringene det nå gis tillatelse til er nødvendige for en trinnvis utbygging av kraftledningen i henhold til OED sitt vedtak.