Testing og påfølgende drift av en vindturbin i Sløvåg - Gulen kommune, Vestland

Tiltakshaver
GEORGINE WIND AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
202305929
Status
Søknad
Dato
21.12.2023
Fylke
Vestland
Kommune
Gulen
Søkt produksjon
61,20 GWh
Søkt effekt
18,00 MW

NVE har den 20.12.2023 mottatt en søknad fra Georgine Wind AS (GW AS) om testing og påfølgende drift av en vindturbin inne på næringsområdet Gulen Industrihamn i Sløvåg, Gulen kommune, Vestland fylke.

Den 02.05.2023 mottok NVE en melding fra Wergeland Gruppa AS, i påvente av at Georgine Wind AS skulle stiftes, for en vindturbin i Gulen Industrihamn. Vindturbinen (GE Haliade-X) er en havvindturbin og er planlagt med en installert effekt på inntil 18 MW. Nav-/tårnhøyde vil være 150 m, mens rotordiameter vil være 250 m. Totalhøyde vil være 275 meter.

NVE sendte meldingen på høring den 07.06.2023, med frist for innspill 04.08.2023. Basert på meldingen og de innkomne høringsinnspillene fastsatte NVE et utredningsprogram den 11.10.2023.

Den 20.12.2023 mottok NVE endelig søknad fra Georgine Wind AS om konsesjon for en enkelt turbin. Den 18.01.2024 sendte NVE søknaden på høring, med høringsfrist 01.03.2024.

Dokumentlisten til høyre er kun et utvalg av viktige saksdokumenter. Alle saksdokumenter kan finnes på sakens eInnsynsside.