Ny 420 kV Lillehammer-Gran og nye transformatorstasjoner

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202218711
Status
Melding
Dato
30.09.2022
Fylke
Innlandet
Kommune
Lillehammer, Gjøvik, Øyer, Vestre Toten, Gran, Søndre Land

Statnett har sendt melding med forslag til utredningsprogram for en ny 420 kV kraftledning mellom Lillehammer og Gran kommuner. Det meldte tiltaket berører, foruten Lillehammer og Gran, kommunene Øyer, Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten. Lunner kommune blir ikke direkte berørt av det meldte tiltaket, men vil bli berørt av senere omlegging av ledningsnett til ny transformatorstasjon i Gran. Ledningen omfatter flere traséalternativer og vil gå fra meldt ny transformatorstasjon enten på Hovemoen eller Finnsvea i Lillehammer til meldt ny stasjon på Gullerud i Gran. 


NVE inviterer til tre folkemøter om planene:

  • Gjøvik, Vestre Toten og Søndre Land: Gjøvik rådhus, Kauffeldts plass 1, 18. april kl. 19.00.
  • Lillehammer og Øyer: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108, Lillehammer, 19. april kl. 19:00.
  • Gran og Lunner: Lygnasæter hotell, Lygnavegen 20, Jaren, 20. april kl. 20:00.

På møtet i Gjøvik vil det også bli orientert om Statnett SF og Elvia AS sine planer om ny Skyberg transformatorstasjon. Se også informasjon i høringsbrevet til høyre på denne siden.