Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201913874
Status
Søknad
Dato
15.05.2020
Fylke
Viken
Kommune
Ullensaker, Eidsvoll

NVE har mottatt konsesjonssøknader fra Elvia AS for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvold kommuner. Totalt vil kraftledningen være ca. 11-12 km lang avhengig av traséalternativ. Dagens 66 kV kraftledning mellom stasjonene rives. Elvia søker samtidig om å utvide Dal og Gjestad transformatorstasjoner.

Ifølge Elvia er de omsøkte nettanleggene nødvendige for å dekke strømbehovet i Ullensaker kommune og områdene rundt Gardermoen flyplass.