Lyse Neo AS - Fjernvarmekonsesjon Stavanger - Sandnes/ Forus og Urban Sjøfront

Tiltakshaver
LYSE NEO AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
201603434
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.11.2023
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Sandnes, Sola
Søkt produksjon
254,40 GWh
Søkt effekt
159,00 MW

Lyse Neo AS har konsesjon for å bygge og drive fjernvarme i Stavanger, Sandnes og Sola kommune.

Konsesjonen er revidert flere ganger. Senest 06.11.2023, da Lyse Neo AS fikk tillatelse til endring av fjernvarmetrasé og utvidelse av konsesjonsområdet. Før det, 04.01.2023, fikk Lyse Neo AS utvidet frist for avvikling av Vågen varmesentral. 05.04.2022 fikk de konsesjon til å levere fjernvarme til større deler av Stavanger sentrum og Bjergsted.