Kjølberget vindkraftverk

Tiltakshaver
AUSTRI KJØLBERGET DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201206641;201502178
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.02.2016
Fylke
Innlandet
Kommune
Våler (Innlandet)
Søkt produksjon
204,00 GWh
Søkt effekt
60,00 MW

Austri Kjølberget DA har den 24.04.2019 orientert NVE om at anleggsarbeidet starter.

NVE har gitt konsesjon til Austri Kjølberget DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Innlandet fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut inntil 60 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Kjølberget vindkraftverk 27.06.2014, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 25.11.2015. Gjeldende konsesjon er gitt 12.02.2016. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 11.04.2017. I vedtak av 03.07.2018 godkjente NVE endret MTA- og detaljplan for prosjektet.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=