Publisert 16.02.2016 , sist oppdatert 28.09.2022

Eldre vassdrags- og grunnvannskonsesjoner

Eldre konsesjonsoversikter, både gitte, utgåtte og frafalte

I forbindelse med at NVEs hjemmesider forrige gang ble lagt helt om i 2009, tok vi bort en del sammenstilte rapporter (i PDF-format) fra den gamle konsesjonsdatabasen. I ettertid har det vært noe spørsmål etter disse listene, som har en litt annen oppbygging enn den man kan få ved å sortere dagens konsesjonstabeller.

Oversiktene er laget som OCR-søkbare pdf-filer; dvs. du kan søke på teksten.

Konsesjoner fra 1890 til 2004 finnes fra listene nedenfor etter to prinsipper:

  • kronologisk oversikt
  • sortert etter vassdragsnummer/geografi

Tabellene er ikke oppdatert etter 2005, og kan derfor inneholde en del feil. Vi mener likevel det er greit å gjøre dem tilgjengelige, siden de kan studeres både etter år og geografi/vassdrag, og på tekststreng.

Med KDB-id (nummer i listen) kan du se om det finnes mer på dagens oversikt ved å bytte ut de understrekede tallene i eksakt denne adresse-strengen:

https://www.nve.no/konsesjonssaker-og-hoeringer/konsesjonssak/?id=5746&type=V-1

Finner du en interessant konsesjon i listen som du ikke får opp mer informasjon om, kan du sende en forespørsel til NVE, konsesjonsdatabasen - KDB. post@nve.no

Kronologisk oversikt til 2004

(Alle konsesjoner, og frem til dagens dato, finner du i denne oversikten.)

Konsesjoner gitt fra   1890 til   1941
Konsesjoner gitt fra   1942 til   1958
Konsesjoner gitt fra   1959 til   1970
Konsesjoner gitt fra   1971 til   1991
Konsesjoner gitt fra   1992 til   1999
Konsesjoner gitt fra   2000 til   2004

Geografisk oversikt etter vassdrag

Vassdragene 001 Haldenvassdraget t.o.m.   015 Numedalslågen
Vassdragene 016 Skiensvassdraget t.o.m.   050 Eidfjordvassdraget
Vassdragene 051 Osafjorden t.o.m.   119 Trondheimsleia øst
Vassdragene 120 Ytre Trondheimsfjord t.o.m.   247 Grense Jakobselv/Varangerfjorden øst
Vassdragene 301 Kemijoki t.o.m.   315 Strømsån (grensevassdragene)

I begge oversiktene er det nyttet en koding for konsesjoner som er gitt etter andre lovverk enn vassdragsreguleringsloven og/eller industrikonsesjonsloven. Disse er merket med henholdsvis en og to stjerner:

*  : Konsesjoner gitt etter vassdragsloven § 104-106 /vannressursloven § 8 (etter år 2000).
** : Konsesjoner gitt ved vassdragslov av 1887 § 25.