Reinvesteringsbehov, opprusting og utvidelse - NVE

Siden er ikke lenger i bruk. Siden er flyttet til: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/vannkraft/reinvesteringsbehov-opprusting-og-utvidelse/