Publisert 12.02.2024

Utvikling av en resirkulerbarhetsindeks for solcellemoduler og vekselrettere

EU-kommisjonen har igangsatt en studie for utvikling av en resirkulerbarhetsindeks for solcellemoduler og vekselrettere. Studien startet i januar 2024 og er planlagt ferdigstilt i juni 2025. Et interessentmøte skal gjennomføres digitalt 12. februar 2024. Et første konsultasjonsmøte med interessenter er planlagt høsten (september) 2024 og et andre møte er planlagt våren (mars) 2025. Datoer er foreløpig ikke bestemt.

Studien har følgende to mål:

  • Analysen og utviklingen av skåringssystemer (indekser) for resirkulerbarhet for solcellemoduler og vekselrettere (systemene for hvert av de to produktene kan variere).
  • Kalibrering og validering av skåringssystemene på ekte produkter.

Mulig anvendelse av resirkulerbarhetsindeksene for solcellemoduler og vekselrettere kan omfatte en obligatorisk offentliggjøring av indeksene for hver modell av en solcellemodul/vekselretter plassert på EU-markedet, som en virkning av økodesign og/eller energimerketiltak.

Den foreslåtte metodikken i studien tar sikte på å lage en resirkulerbarhetsindeks for solcellemoduler og vekselrettere, som et betydelig skritt mot å forbedre bærekraften i solcelleindustrien.

Studien vil omfatte identifisering av prioriterte deler basert på materialrelevans og resirkulerbarhet, fastsettelse av nøkkelparametere for resirkulering, etablering av skåringskriterier, og definisjon av skåringsklasser for resirkulerbarhet for solcellemoduler og vekselrettere, kalibrering og validering av metoden.

Les om studien og registrerer deg som interessent på hjemmesiden for studien

Kontakt: Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no  med kopi til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no