Publisert 01.06.2022 , sist oppdatert 01.12.2023

Tidslinje for havvind i Norge

For videre tidslinje se regjeringen.no

2018-2020

Åpning av to områder for havvind

I juni 2020 ble det åpnet opp for at det kan søkes om konsesjon for bygging av havvind i områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samlet kan det gis konsesjon for 4 500 MW vindkraft. Les mer på sidene til Olje- og energidepartementet .

Forslag om åpning av områder

Regjeringen foreslo i juli 2019 å åpne to områder for bygging av havvind: Sandskallen-Sørøya nord, som passer for både flytende og bunnfast teknologi, og Utsira nord som bare passer for flytende. I tillegg ble det bedt om innspill på åpning av et tredje område, Sørlige Nordsjø II. Les mer på sidene til Olje- og energidepartementet. 

Ny vurdering av den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012

NVE ble i desember 2017 bedt om å vurdere om det har skjedd endringer som påvirker den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012. Vi mente at det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning for anbefalingene som ble gitt den gang. Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.

2006-2013

Strategisk konsekvensutredning

Ved årsskiftet 2012/2013 leverte NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. 15 områder ble utredet med tanke på mulige konflikter og delt i 3 kategorier.

Ny lov og forslag til utredningsområder

I 2010 kom Havenergilova, og NVE utarbeidet et forslag til utredningsområder for havvind. 15 mulige områder ble identifisert.

Havvind i stortingsmelding

Havvind ble først nevnt i stortingsmelding om norsk klimapolitikk i 2006-2007. Det står der at det skal etableres en nasjonal strategi for elektrisitetsproduksjon til havs. 

 

Kontaktperson