Publisert 30.05.2022 , sist oppdatert 01.06.2022

Værdatasett for kraftsystemmodellene

Gjennom forskningsprosjektet Klima og kraft og oppdraget fra OED om variasjon i vindkraft har NVE etablert et nytt og konsistent værdatasett.

I tillegg til nye vind- og solprofiler som viser variasjon time for time gjennom året, er det utarbeidet temperaturjusterte forbruksprofiler. Parallelt har vi tilpasset vår europeiske kraftmarkedsmodell til å håndtere variasjon i tilsig.   

Værdatasettet er tilgjengelig og kan lastes ned fra menyen til høyre. 

Rapporten Forbedring i modellering av vær i NVEs kraftsystemanalyser beskriver metodiske forutsetningene som ligger bak det nye værdatasettet og hvordan innføringen av datasettet påvirker modellresultatene.

Et nytt og konsistent værdatasett gir 

  • Høyere vindkraftproduksjon på vinterstid hos våre naboland.   
  • Høyere solkraftproduksjon tidligere på året, noe som gir større tilgang på energi i perioder hvor vårt vannkraftbaserte system kan ha mangel på ressurser.   

Begge disse endringene trekker gjennomsnittlig kraftpris ned i Norge 

  • Innføring av temperaturavhengig forbruk i TheMA-modellen gir høyere makslast i landene vi modellerer og bidrar til større variasjon i kraftbalansen i ulike værår. 
  • Effekten på kraftbalansen i ulike værår forsterkes markant ved innføring av tilsigsvariasjoner  

Begge disse endringene bidrar til å øke variasjonen i norske kraftpriser.