Kraftverk: Skogfoss

Elvekraftverket Skogfoss på vestsiden av Pasvikelva var i drift fra 1964. Byggingen fore­gikk langs den norsk-russiske grensen under den kalde krigen. En av dammene ligger på russisk side og illustrerer internasjonalt samarbeid i denne perioden. Aggregater og transformatorer er originale.