Publisert 11.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Boris Gleb – Kirkenes

Kraftledningen mellom Boris Gleb i Russland og Kirkenes representerer et unikt kraft- og industrisamarbeid mellom øst og vest, midt under den kalde krigen. Ledningen ble bygget som en konsekvens av akutt kraftmangel i området, og anleggsarbeidet ble derfor utført i rekordtempo.

Relatert informasjon

Kart

Fra: Boris Gleb kraftverk

Til: Kirkenes transformatorstasjon

Fylke(r): Finnmark (2,1 km i Russland)

I drift: 1972

Lengde: 10,7 km (8,6 km i Norge)

Spenning: 154 kV

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • samarbeid med Sovjetunionen
 • statens første ledning i Øst-Finnmark
 • industriutvikling i Sydvaranger
 • kaldt vinterklima i Pasvikdalen
 • rekordrask ledningsbygging
 • uvanlig spenningsnivå

Kilder

Litteratur:

 • Aktieselskapet Hafslund (1973): Aktieselskapet Hafslund 1948-1973. Oslo.
 • NVE: Fossekallen – Tidsskrift for NVE. Se bl.a. nr. 6/1971: 5, 2/1972: 16-18, 2/1974: 19, 10/1982: 4-5, 1-2/1986: 30-33, 7/1987: 8-11.
 • Meshkov, Kotkasaari & Josefsen (1999): 40 år for felles arbeide i Pasvikvassdraget. Russland.
 • Mikkelsen, Anstein (1988): Med lys over landet – Varanger Kraftlag gjennom 50 år. Vadsø: Varanger Kraftlag A/L.
 • Ryvarden, Leif & Lauritzen, Per Roger (2005): Norges grense: fra Grisebåen til Barentshavet. Oslo: Cappelen.

Muntlige kilder:

 • Kjell Arne Kjeldsberg, Statnett SF