Tunhovddammen ble anlagt i forbindelse med utbyggingen av Norefallene, som startet med at staten kjøpte Norefallene i 1907.

Dammen nesten ferdig rehabilitert i 2014 — Foto: Kjell Molkersrød, NVE, 2014

Dammen og de andre anleggene i kraftverket var planlagt av kanaldirektør Gunnar Sætren i Kanalvesenet. Dagens dam er en steinfyllingsdam fra 1966, med en lengde på 275 meter og største høyde på 37 meter. Denne er i 2013 under omfattende rehabilitering.

Steinfyllingen ble bygd til erstatning for den opprinnelige dammen, som var en massiv betongdam. Dambyggingen som pågikk 1915-1920 var en stor begivenhet, og den ferdige dammen var et populært sted å besøke. Dammen var da også en av landets største betongdammer, og har utvilsomt gjort et mektig inntrykk. Den gamle dammen er innebygd i dagens steinfyllingsdam. Det går bilvei over dammen. Det er satt opp informasjonsskilt om dammen ved et stoppested inntil dammen.