Dammen er en steinfyllingsdam med morenetetning nordvest i Blåsjømagasinet, som ligger midt mellom Bykle i øst og Ryfylke i vest. Oddatjørn er en av fire store dammer som regulerer dette magasinet, som i dag er landets største kraftverkmagasin.

Oddatjørndammen i 1987 — Foto: Kjell Molkersrød, NVE

Dette er målt etter mengde elektrisitet som kan produseres ved fullt magasin, nærmere bestemt 7,8 TWh. Blåsjømagasinet har på grunn av sin store kapasitet fått kallenavnet ”Norges kraftstabbur”. Magasinet ligger på 1000 meters høyde og har en overflate på 80,5 km2. Også fallhøyden på over 500 meter ned til kraftstasjonen Kvilldal bidrar til den store kapasiteten. Det dekker betydelig areal i tre kommuner og fylkesgrensen mellom Rogaland og Aust-Agder går omtrent midt i magasinet.

Før reguleringen lå det her tre litt større vann; Oddatjern, Storvatn og Førrevatn. Dammen hører til Ulla-Førreanlegget som ble bygd i perioden 1974-1988. Samlet sett er dette fortsatt i 2013 Norges største kraftutbygging. Til anlegget hører tre store kraftverk og tre pumpestasjoner med mange dammer og tunneler. Arbeidet med dam Oddatjørn pågikk i 1979-1986. Dammen er inndelt i syv soner, er 142 meter høy, og har en kronelengde på 466 meter. Dammen har en sentral kjerne av morene. Den er landets høyeste fyllingsdam. Av dammene i Blåsjømagasinet er dam Oddatjørn lettest tilgjengelig.

På toppen av fyllingsdammen
Norges høyeste fyllingsdam (Karen Marie Straume, NVE).jpg Foto: Karen Marie Straume, NVE