Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Smestad

Smestad transformatorstasjon har helt siden idriftsettelsen i 1922 vært en institusjon i norsk kraftforsyning, ikke bare elektroteknisk men fremfor alt bedriftsorganisatorisk. Anlegget består i dag av arkitektonisk påkostede bygninger – fra flere ulike epoker – som sammen danner et unikt kraftoverføringshistorisk miljø.

Smestad transformatorstasjon juni 2009: Stasjonen fremstår som godt ivaretatt, og særlig utvendig har den i stor grad bevart sitt arkitektoniske uttrykk slik det fremstod etter utvidelsene i 1928. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Navn: Smestad

Fylke: Oslo

Kommune: Oslo

I drift: 1922

Primærspenning: 132 kV

Teknisk anlegg: Ute/Inne

Nåværende eier: Statnett SF / Statnetts pensjonskasse

Viktige momenter

 • arkitektur
 • anlegg fra ulike generasjoner
 • Rjukanledningen
 • Noreledningen
 • Samkjøringens tidligere landssentral
 • Statnetts hovedkontor

Kilder

Litteratur:

 • Bøe, Alf (2001): Geir Grung – Arkitekten og hans verk. Oslo: Arkitekturforlaget.
 • Just, Carl (1952): Oslo Elektrisitetsverk 1892-1952. Oslo: J. Chr. Gundersen.
 • Sandberg, Johannes (red.) (1951): Trekk fra elektrisitetsforsyningens utvikling – Del 2. Utviklingen i vårt land 1901-1951. Oslo: Norske Elektrisitetsverkers Forening.
 • Skjold, Dag Ove og Thue, Lars (2007): Statens nett – systemutvikling i norsk elforsyning 1890-2007. Oslo: Universitetsforlaget.

Muntlige kilder:

 • Rune Aasgaard, dr. ing., geografisk informasjonsteknologi
 • Erling Diesen, tidl. vassdrags- og energidirektør
 • Olav Homme, Hafslund Nett AS
 • Kjell Egil Johansen, Statnett SF
 • Jorunn Maarud, Statnett SF
 • Ole Solheim, Statnett SF