Om kvikkleire - NVE

På denne siden har vi samlet informasjon om kvikkleire og kvikkleireskred.

Kontakt

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke sms)

Rapport

Skredet ved Ask 30.12.2020: NVEs bidrag i saker om arealbruk og andre tiltak i Gjerdrum kommune

Rapporter om evakuerte soner i Gjerdrum 3D-visning av skredet i Gjerdrum Se faresonekart for din kommune Kart over kvikkleiresoner i Norge