Om kvikkleire - NVE

NVE bistår kommune og nødetater etter kvikkleireskredet i Gjerdrum. På denne siden har vi samlet informasjon om kvikkleire og kvikkleireskred.

Kontakt

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke sms)

3D-visning av skredet i Gjerdrum Se faresonekart for din kommune Kart over kvikkleiresoner i Norge Innsynskrav om kvikkleiresaker Pressebilder