Publisert 19.04.2023

Slik blir NVEs hurtigspor for konsesjonsbehandling av nettanlegg

Olje- og energidepartementet lanserte i dag “Handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet”. Ett av tiltakene er et videreutviklet hurtigspor for konsesjonsbehandling av enkle og godt forberedte søknader om nettanlegg.

Foto: Vegard Aasen/NVE

NVE har videreutviklet og tydeliggjort et hurtigspor for konsesjonsbehandling av søknader som er godt forberedt og har små virkninger for allmenne og private interesser. Søknader må oppfylle bestemte krav for å kunne behandles etter hurtigsporet. Blant annet må søkeren ha hatt dialog med myndigheter og berørte grunneiere, uten at det har kommet vesentlige innvendinger. Se oversikt over krav for behandling etter hurtigsporet.

– Ordningen skal gi søkerne insentiver til å levere gode søknader og ha god dialog med grunneiere og myndigheter før søknaden sendes inn. Det vil gjøre vår jobb i NVE mindre ressurskrevende. Normalt vil søknader i hurtigsporet bli ferdig behandlet i løpet av tre måneder, sier Inga Katrine Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Enkle og godt forberedte søknader prioriteres opp

Innføringen av hurtigsporet innebærer ingen endringer i lov eller forskrift, men innebærer at NVE i større grad prioriterer å sikre rask behandling av enkle og godt forberedte søknader. Med innføringen av hurtigsporet har NVE oppdatert våre prioriteringskriterier.

– Hurtigsporet vil i første rekke legge til rette for at nye stasjoner og korte kraftledninger vil ferdigbehandles raskere. Lange kraftledninger med store virkninger krever fortsatt en grundig prosess og vil ikke oppfylle kravene for hurtigsporbehandling, forklarer Nordberg.

Se oversikt over NVEs prioriteringskriterier.

Kontakt

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef for nettkonsesjoner
tlf: 41 90 65 23