Årsrapporter for elsertifikatordningen - NVE

Årsrapporten for elsertifikatordningen presenterer de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet for året som har gått. Arbeidet med årsrapportene gjennomføres i tett samarbeid mellom NVE og den svenske Energimyndigheten. 

Årsrapporter for elsertifikatordningen:

År 2019 2018 2017 2016
Versjon Norsk / Engelsk NorskEngelsk Norsk / Engelsk Norsk / Engelsk

 

År 2015 2014 2013 2012
Versjon Norsk Engelsk Norsk / Engelsk Norsk / Engelsk Norsk Engelsk