Kraftverk: Glomfjord

Kraftanlegget i Glomfjord stod ferdig i 1920. Kraftkilden fantes i Fykanvassdraget. Ut­byggingen la grunnlag for et helt industrisamfunn. Kraftverket har beholdt store, opp­rinnelige aggregater. I 1993 stod Svartisen kraftverk ferdig. De to kraftverkene, det første synlig i dagen, det andre bygd inne i fjellet, representerer kontinuitet i den offentlige kraftutbyggingen.

Glomfjord kraftverk og rørgate — Stig Storheil, NVE, 20.04.2015