Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

138/1 Aursunda

Vernegrunnlag: Lavlandsvassdrag i skogsområde i Trøndelag. Vassdraget har et nettverk av mange små og ganske store vann, bundet sammen av elvestrekninger som delvis går i fossestryk. Elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Fiskeplass ved Gjermundsfossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Aursunda i Nord-Trøndelag er et lavlandsvassdrag med kilder i skogsområdet nordøst for Snåsavatnet. Vassdraget drenerer mot nord til Fjærbotn på østsiden av Lygnen-fjorden, en sørlig arm av Namsenfjorden. Vassdraget drenerer et rolig skogsområde med mange små og ganske store vann. Elva går i fossestryk mellom vannene.

De høyeste områdene som omkranser vassdraget ligger rundt 500 moh. En sørøstlig grein med det største vannt Gilten og en sørvestlig grein med vannene Skjærsjøen (210 moh.), Homburu (163 moh.) renner sammen i Rørvatnet (97 moh.). Herfra renner Svartelva til Langvatnet (92 moh.). Flere vann ligger i vassdraget videre nordover til utløpet. Elva skifter navn mellom hvert vann. Den nederste og nordligste strekningen kalles Aursunda. Mellom vannene går elva i stryk og små fosser. En drøy mil av vassdraget er lakseførende.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Steinkjer, Namsos, Namdalseid
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal:  163 km²
Største vann: Gilten
6,5 km²: 202 moh.
Høydenivå: 601-0 moh.

Verneplan for vassdrag