Publisert 20.08.2021 , sist oppdatert 24.08.2021

ACER har publisert ny versjon av sin veiledning om håndhevelse av REMIT

ACER har i samarbeid med europeiske energiregulatorer utarbeidet en ikke-bindende veiledning som beskriver nærmere hvilke produkter og aktører som omfattes av REMIT.

Les den nye versjonen av veiledningen og mer om REMIT i EU her

Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke REMIT i Norge før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett. Forskriftsbestemmelsene i NEM innebærer en delvis tilpasning av REMIT-forordningen, og et sentralt formål er harmonisering med øvrige europeiske land som har gjennomført REMIT. RME ser derfor hen til veiledning fra ACER ved tolkning av forskriftsbestemmelsene i NEM.

Her kan du lese mer om hvordan Norge berøres av REMIT.