Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 03.02.2023

REMIT i EU

REMIT trådde i kraft i EU-landene 28. desember 2011. Forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon har vært gjeldende siden dette tidspunktet.

Rapportering av handelsdata til ACER etter REMIT startet 7. oktober. Etter REMIT Implementing Acts plikter da markedsaktører i EU å rapportere kontrakter (inkludert ordre) som er omsatt på organisert markedsplass. Dette medfører at ACER kan starte med markedsovervåkning. Fra 7. april 2016 vil rapporteringsplikten også omfatte kontrakter som omsettes utenfor organisert markedsplass. Siden REMIT ikke har trådt i kraft i Norge ennå, gjelder ikke rapporteringsplikten for norske aktører, med mindre de er aktive i et EU-land.

Detaljerte krav til rapporteringsplikten er fastsatt i REMIT Implementing Acts (Commission Implementing Regulation (EU) No 1348/2014)

ACER Guidance

ACER har i samarbeid med europeiske energiregulatorer utarbeidet en ikke-bindende veiledning som beskriver nærmere hvilke produkter og aktører som omfattes av REMIT.

NVE gjør oppmerksom på at veiledningen er ment som en hjelp til nasjonale regulatorer, og derfor ikke er en endelig tolkning av definisjoner i REMIT. ACER vil oppdatere veiledningen jevnlig. ACER gir også veiledning om anvendelsen av regler og tolkning av definisjoner mhp. innsideinformasjon og markedsmanipulasjon. Veiledningen er heller ikke endelig eller uttømmende.