Publisert 24.10.2015 , sist oppdatert 20.08.2021

REMIT

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) er en EU-forordning som skal sikre økt transparens og gir forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel i engrosmarkedet for kraft og gass.

REMIT er ikke implementert i Norge ennå, men norske aktører som handler energiprodukter utenfor Norge må registrere seg i et medlemsland i EU hvor de er aktive, dersom produktet omfattes av rapporteringsplikten i REMIT.

Nye bestemmelser i energilovforskriften innfører forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel samt krav til publisering av innsideinformasjon fra 1. mars 2018. Dette er en delvis tilpasning til REMIT. Les mer om dette her.

Forordningen gir forbud mot innsidehandel, markedsmanipulasjon og forsøk på markedsmanipulasjon, krav til markedsaktørenes publisering av innside informasjon, rapportering av kontrakter og ordre og krav til registrering av markedsaktører

REMIT er et sektorspesifikt rammeverk som har som formål å gi økt transparens og oppnå effektiv markedsovervåkning i engrosmarkedet for kraft og gass. Kraft- og gasshandel vil overvåkes på EU-nivå, og ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er den ansvarlige EU-myndighet. Med bakgrunn i markedsovervåkning vil ACER samle inn markeds- og transaksjonsdata og gjøre innledende analyser for å oppdage innsidehandel og markedsmanipulasjon. For å muliggjøre dette må markedsaktørene registre seg, rapportere inn data og offentliggjøre innsideinformasjon.

Forordningen er allerede innført i EU. Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke REMIT i Norge før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett.

Forbudet gjelder alle markedsaktører som inngår transaksjoner, herunder også handelsordre, i ett eller flere produkter i engosmarkedet for kraft eller gass.