Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 20.08.2021

REMIT i Norge

Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke REMIT i Norge før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett.

Dette medfører at REMIT, og reglene for registrering og rapportering som følger av REMIT, for en periode vil være gjeldende i EU-landene, men ikke i Norge.

Regelverket vil imidlertid gjelde norske aktører som er aktive utenfor Norge. Som følge av dette må norske aktører som er aktive utenfor Norge og inngår transaksjoner som er rapporteringspliktige iht. ‘implementing acts’, registrere seg i et av medlemslandene de er aktive i.

Nye bestemmelser i energilovforskriften innfører imidlertid forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel, samt krav til offentliggjøring av innsideinformasjon som er tilnærmet like reglene i REMIT. Bestemmelsene gjelder ved fysisk krafthandel i Norge, og trådte i kraft 1. mars 2018. Det er også innført bestemmelser som sikrer at NVE har tilgang til data fra systemansvarlig og markedsplass, samt krav om rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbudsbestemmelsene. NVE er ansvarlig for å følge opp at markedsaktørene og personer som tilrettelegger for eller organiserer transaksjoner med engrosenergiprodukter (PPATs) overholder bestemmelsene. Les mer om dette her.

RME har inngått en MoU med Nordiske og Baltiske energiregulatorer med intensjon om å sikre koordinert og effektiv oppfølging av REMIT.