Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 20.08.2021

Registrering av markedsaktører iht. REMIT

Norske aktører som handler energiprodukter utenfor Norge må registrere seg i et medlemsland i EU hvor de er aktive dersom produktet omfattes av rapporteringsplikten i REMIT.

Det europeiske regelverket for transparens og integritet i engrosmarkedet for energi (REMIT, forordning (EU) nr. 1227/2011) stiller krav til at markedsaktører registrerer seg hos reguleringsmyndigheten. Kravet gjelder aktører som inngår transaksjoner som skal rapporteres til ACER.

Aktører som inngår transaksjoner skal være registrert når kravene til rapportering trer i kraft.

Regelverket gjelder ikke i Norge før REMIT er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett. Hvordan norske aktører vil måtte registrere seg vil avhenge av når registreringsplikten i henhold til REMIT trer i kraft og tidspunkt for implementering av REMIT i Norge.

Dersom REMIT ikke er implementert i Norge når registreringsplikten trer i kraft i EUs medlemsland, vil aktører som er aktive utenfor Norge måtte registrere seg i et medlemsland hvor de er aktive. Aktørene må ikke registrere seg på nytt i Norge når REMIT implementeres her.

NVE har konsultert ACER vedrørende spørsmålet om registrering.