Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Hasle

Da Hasle ble satt i drift i 1963, var dette den overlegent største transformatorstasjonen som NVE-Statskraftverkene hadde bygget til da. Spenningsnivået var rekordhøyt, og fra stasjonen ble det etablert kraftforbindelser med Sverige.

Hasle transformatorstasjon anno 2009. Bildet viser kontrollbyggets fasade mot øst. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Navn: Hasle

Fylke: Østlandet

Kommune: Sarpsborg

I drift: 1963

Primærspenning: 420 kV

Teknisk anlegg: Ute/Inne

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • størrelsen
 • Norges første på 420 kV
 • forlengelse av Tokkeutbyggingen
 • kraftutveksling med Sverige
 • Hasle T6
 • TCR kompenseringsanlegg
 • arkitektur
 • finansieringen

Kilder

Litteratur:

 • Aktieselskapet Hafslund (1973): Aktieselskapet Hafslund 1948 – 1973. Oslo.
 • Hauge, Ommund (1963): Hasle transformatorstasjon. En oversikt. I særtrykk av Elektroteknisk tidsskrift nr. 32/1963: 1-10.
 • Meringdal, Per (1980): Hasle transformatorstasjon 360 Mvar Shunt kompenseringsanlegg, - kalt TCR – et pionerprosjekt. I Fossekallen Nr. 10/1980: 3-5.
 • NVE (1981): NVE i internasjonal sammenheng. I Fossekallen Nr. 10/1981: 21.
 • NVE-Statskraftverkene (1969) Hva skjedde ved Statskraftverkene 1963-1968. Oslo: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
 • Thue, Lars og Rinde, Harald (2001): Samarbeidets kraft. Oslo: Energi Forlag AS.

Muntlige kilder:

 • Vidar Amundsen, Statnett SF
 • Magne Meisingset, Statnett SF
 • Nils Sirnes, Statnett SF
 • Trygve Vittersø, tidl. Statnett SF