Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Skogfoss

Elvekraftverket Skogfoss på vestsiden av Pasvikelva var i drift fra 1964. Byggingen fore­gikk langs den norsk-russiske grensen under den kalde krigen. En av dammene ligger på russisk side og illustrerer internasjonalt samarbeid i denne perioden. Aggregater og transformatorer er originale.

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Finnmark

Kommune: Sør-Varanger

I drift: 1964

Installasjon: 46,5 MW

Fallhøyde: 19,7 meter

Nåværende eier: Pasvik Kraft AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Nei

Antall aggregater: 2

Viktige momenter

  • samarbeid Russland og Norge
  • vannkraft i grensevassdrag
  • uvanlige arbeidsforhold
  • kaldt og kjølig klima
  • norsk dam i Russland
  • elvekraftverk fra 1960-tallet
  • originale aggregater og transformatorer

Kilder

Litteratur:

  • Forskjellige forfattere (1999): 40-år For felles arbeide i Pasvikvassdraget, 1999. (40 лет единой работъі: инари-па3) (40 vuotta rajavesiyhteistyötä – inarijärven ja paatsjoen säännöstely)
  • Mikkelsen, Anstein (1988): Med lys over landet. Glimt fra Varangerhalvøyas Kraftselskap og Varanger Kraftlag A/L gjennom 50 år. Varanger Kraftlag A/L, Vadsø.
  • Sør-Varanger Museum i Kirkenes (2005): Det grenseløse vannet. Internettutstilling (www.pasvikelva.no).