Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Skjerka

Det er to kraftstasjoner ved Skjerka i Mandalsvassdraget. Den første fra 1932 ble bygd i dagen, den siste fra 1997 er plassert i fjell. Dermed vises kontinuitet i kraftutbyggingen. Kraften gikk til alminnelig forsyning. De opprinnelige aggregatene er beholdt, samtidig som det er to turbintyper i samme kraftstasjon. Ettspenns hvelvdam og flerbuedammer er spesielle trekk ved utbyggingen.

Kraftstasjon Skjerka — Foto: Margrethe Moe, NVE, 2005

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Vest-Agder

Kommune: Åseral

I drift: 1932 og 1997

Installasjon: 81 MW og 98 MW

Fallhøyde: 340 meter og 346 meter

Nåværende eier: Agder Energi Produksjon AS

Kraftstasjon: I dagen og i fjell

Magasin: Ja

Antall aggregater: 6 og 1

Viktige momenter

  • kjent kraftutbygging fra mellomkrigstiden
  • opprinnelige aggregater
  • to turbintyper i samme kraftstasjon
  • Francis-turbin for høyt trykk
  • dammene ved Skjerkavatnet og Nåvatnet
  • ny, moderne utbygging
  • ontinuitet – gammel og ny kraftstasjon
  • arkitektur – kraftstasjon i dagen
  • arkitektur – fjellhall og portalbygg

Kilder

Litteratur:

  • Augland, Nils Tore (red.) (2000): Utbyggingen av Skjerka kraftverk i Åseral. Et historisk tilbakeblikk. Vest-Agder Energi, Kristiansand.