Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Kuråsfossen I

I øvre del av Norges lengste elv, Glomma, ble Kuråsfossen kraftverk satt i drift i oktober 1896. Den leverte kraft til kobberverket i Røros. Kuråsfossen er en representant for den tidlige vannkraftutbyggingen i Norge. Kraftledningen hadde da landets høyeste spenning, og var også den første overføring med trefase vekselstrøm. Kuråsfossen inngår fra 2010 i UNESCO-verdensarv ”Røros bergstad & Circumferensen” (Røros Mining Town and the Circumference).

Kraftstasjonen på Kuråsfossen I — Foto: Helena Nynäs, NVE, 2010

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: Røros

I drift: 1896–1964

Installasjon: 0,5 MW (1896)

Fallhøyde: 15,3 meter

Nåværende eier: Røros Elektrisitetsverk AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Fra 1924 (Aursunden)

Antall aggregater: 2 (1896)

Viktige momenter

  • pionerprosjekt
  • teknisk utfordring for sin tid
  • initiativ og pågangsmot
  • nyere kraftstasjon like ved
  • eierens bevaringsarbeid
  • inngår i UNESCO verdensarv Røros Bergstad & Circumferensen

Kilder

Litteratur:

  • Almåsvold, Petter (1979): Kuråsfossen I. Litt om dette kraftverks tilblivelse. Glåmos.
  • Fortidsvern 4/1998 (1998). Fortidsminneforeningen, Oslo.
  • Sundt, Johannes (red.) (1996): Kuråsfossen I – et teknisk kulturminne på Glåmos.Røros E-verk, Røros.