Kraftsituasjonen veke 9 2019 - NVE

Uendra kraftsituasjon. Temperaturane i Noreg gjekk noko ned i veke 9, men er framleis høgare enn normalt.

Forbruk og produksjon av straum i Noreg var tilnærma lik samanlikna med førre veke, medan forbruk og produksjon gjekk noko ned i Norden. Noreg var nettoimportør av straum for fjerde veke på rad grunna lågare kraftprisar i Europa enn i Noreg. Kraftprisane i Noreg gjekk i snitt ned med 0,5 – 1,0 øre/kWh samanlikna med førre veke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 9 2019 her. (PDF)