Norsk nettoeksport.

Noreg hadde i veke 9 nettoeksport av kraft. I veka før bidrog høg vindkraftproduksjon i Norden og Tyskland til at Noreg importerte meir kraft enn det som ble eksportert.

I veke 9 var kraftproduksjonen frå vind noko lågare. Det medverka til høgare norsk vasskraftproduksjon og at Noreg hadde nettoeksport av straum. Nedgangen i vindkraftproduksjon bidrog òg til at kraftprisane i dei fleste nordiske elspotområda gjekk noko opp samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 9 her. (PDF)