Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.11.2018

Kraftsituasjonen veke 46 2018

Kaldt og tørt vêr i vente.

I førre veke bidrog regn og snøsmelting saman med nedgang i vasskraftproduksjonen til ein auke i magasinfyllinga.

Varsel om kaldt og tørt vêr medverka til at dei forventa kraftprisane auka kraftig. Den nordiske kraftprisen for desember vart til dømes handla 52 øre/kWh førre fredag, noko som er ein auke på 14 prosent samanlikna med veke 45.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 46 her. (PDF)

Kontaktperson

Seniorrådgjevar Martin Andreas Vik,
Tlf: 22 95 93 31